Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant , el RGPD), ens informem que les dades facilitades de forma gratuïta i voluntària per als usuaris al web www.bridgebarcelona.com seran processats per:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES:

  • Denominació Social: BRIDGE BCN PARTNERS, SL
  • Domicili: Av. Diagonal nº 622 2n 1a A
  • Telèfon: +34 93.240.56.59 / +1 (786) 930-0993
  • Correu electrònic: info@bridgebarcelona.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals seran utilitzades amb l’objectiu general de la gestió i control de la relació establerta i específicament per a:

  • Gestionar l’accés complet a la pàgina web i l’ús correcte dels serveis per part dels usuaris dels mateixos.
  • Per comunicar-nos amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens fem a través dels serveis o els formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos, els xats o les trucades telefòniques).
  • Per oferir nous productes, serveis, ofertes especials o actualitzacions.
  • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i no es pot renunciar-hi.
  • Comunicacions Comercials (Màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades per contactar-, tant per via electrònica com sense electrònica, com a enquesta, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, importants desenvolupaments els serveis, ofertes i / o promocions. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme que s’implementi al seu efecte, o remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en info@bridgebarcelona.com

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, excepte que vingui per llei o hi hagi algun requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent.

En aquest sentit:

Les dades emprats per gestionar la relació amb el client i la facturació i la cobrament dels productes i serveis s’han de conservar durant tot el temps en què el contracte estigui vigent.

Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades es podran conservar durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriuen les possibles responsabilitats derivades del contractat de servei.

Les dades necessàries per enviar els butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis es conservaran indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat d’eliminar-los.

DESTINATARIS DE CESSIÓ O TRANSFERÈNCIES.

Amb caràcter general, BRIDGE BCN PARTNERS, SL no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ha autoritzat expressament a fer ús dels nostres serveis.

EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, de rectificació de les dades inexactes, de supressió de les dades que ja no són necessaris o, quan es dóna algun dels altres assumptes de la RGPD, el dret a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita que indiqui el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI , adreçada a: BRIDGE BCN PARTNERS, SL, Servei d’atenció al client, Av. Diagonal nº 622 2n 1a a, 08021, Barcelona, ​​indicant en el cas del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment, l’usuari també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’autoritat de control.

Comparteix aquesta publicació